Tuyết đầu mùa [17/12/2020]

... một trận tuyết rơi đầu mùa khá lớn : 

 

Cận cảnh tuyết rơi:

 

Chạy xe trong tuyết: 

 

.... và SAU MỘT TRẬN BÃO TUYẾT NĂM 2016

 

Đăng nhập để gửi phản hồi cho bài viết